Välkommen till Ärtemarks byalag 

 6-NOV 18.30
Ärtemarks Församlingshem 

Roger Karlsson berättar och visar bilder från Vandringar i bl.a Spanien .

Kaffe, Lotteri. 

Fri entre men ta gärna med någon Lotterivinst.
Välkomna!