Välkommen till Ärtemarks byalag 

GÅ LUNKA LÖP ! 

 

Så har de 3 promenaderna avklarts och pga rådande omständigheter ser det fortsatt ut som det inte kommer bli så mycket aktivitet ännu på ett tag , Men stigarna i skogen finns kvar och det många att upptäcka.